logo

ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ประกวดราคาขาย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล จำนวน 11 คัน
details
2017-03-24 13:40:42.02017-04-04
แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้
anothai.po@egat.co.th
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 01/2560 พัสดุเสื่อมสภาพจำนวน 5 รายการ 1.ท่อและถังน้ำมันใต้ดินเสื่อมสภาพ 2.เศษเหล็ก 3.Forwarding skid 4.หม้อแปลง 5.ครุภัณฑ์ (เครื่องชั่งน้ำหนัก)
details
2017-03-17 13:25:38.02017-03-28
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัน์ (หจอ-ฟ.)
suebsak.b@egat.co.th
ประกาศสอบราคาขายพัสดุประเภทน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันหม้อแปลงเก่าใช้งานแล้ว จำนวน 160 ถัง
details
2017-03-17 10:09:58.02017-03-25
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ แผนกพัสดุและจัดหา จังหวัดพิษณุโลก
adisak.kae@egat.co.th
-ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภททองแดง,เหล็ก,และอื่นๆที่ได้จากเศษสาย Cable เศษสาย Conductor,เศษสาย Overhead Ground WireและReel เหล็ก น้ำหนักประมาณ47,507กิโลกรัม(ขายโดยการชั่ง)
details
2017-03-10 14:01:40.02017-03-22
แผนกจำหน่ายพัสดุ กองพัสดุกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
prach.a@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และพัสดุทั่วไปใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 7 รายการ ตามเลขที่ กฟผ. หจพ-ห. (ป.) 4/2560
details
2017-03-06 09:30:41.02017-03-13
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
vasawat.sak@egat.co.th
ขาย เหล็ก Towerและเศษเหล็ก จำนวน 1 กอง
details
2017-02-27 08:49:27.02017-03-07
-แผนกจัดหาและพัสดุ (หจอ-ฟ.)เขื่อนอุบลรัตน์
suebsak.b@egat.co.th
-ประกาศสอบราคาขายพัสดุเก่า ประเภทครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ จำนวน 1 กอง
details
2017-02-24 15:25:55.02017-03-03
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา เลขที่ กฟผ.มม.001/2560 งานขายแบตเตอรี่เก่าที่ใช้กับรถยนต์ และระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 รายการ
details
2017-02-20 08:49:46.02017-03-02
หพศ-ฟ.
atthapinya.sir@egat.co.th
จำหน่ายเครื่องปรับอากาศ (176 SE) จำนวน 3 รายการ 1.เครื่องปรับอากาศ 80 SE (คลังพัสดุ J1) 2.เครื่องปรับอากาศ 62 SE (คลังพัสดุ J2) 3.เครื่องปรับอากาศ 34 SE (คลังพัสดุ J3)
details
2017-02-15 10:16:45.02017-03-13
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
-
details
2017-02-14 14:26:49.02017-02-22