logo

ซื้อวิธีพิเศษ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
kollawat.sur@egat.co.th
ซื้อโดยวิธีพิเศษ Spare Parts 115-230 kV GCB ยี่ห้อ SPRECHER ENERGIE, GEC ALSTHOM และ AREVA จำนวนรวม 3 รายการ
details
2017-09-14 10:05:58.02017-10-14
แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
kollawat.sur@egat.co.th
ซื้อ อะไหล่เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีพิเศษ
details
2017-09-12 13:16:04.02017-10-12
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
chiradech.y@egat.co.th
ซื้อ Pressure Trasmitter จำนวน 1 รายการ โดยวิธีพิเศษ
details
2017-09-05 14:44:24.02017-10-05
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
nichakorn.k@egat.co.th
ซื้อ Spare Part สำหรับใช้กับ Gas Analyzer โดยวิธีพิเศษ
details
2017-09-05 14:15:27.02017-10-05
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
woraporn.h@egat.co.th
ซื้อ Spare Part ใช้กับอุปกรณ์ Gas Chromatograph จำนวน 15 รายการ โดยวิธีพิเศษ
details
2017-09-04 09:02:13.02017-10-04
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
katthareeya.sri@egat.co.th
ซื้อ spare part ของเครื่องเชื่อม TIG ยี่ห้อ Weldcraft® จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.ชุดหัวเชื่อม WP-17FV-25-2 จำนวน 10 SE 2.หัวเชื่อม WP-17FV จำนวน 20 EA 3.หัวเชื่อม WP-9FV จำนวน 20 EA
details
2017-08-31 11:26:01.02017-09-31
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ซื้อ DISC P/N 3 DWG.9A42-00 "UTSUE" OD.76 X 102.6H Mat.EQ.A150(JIS250) จำนวน 1 EA
details
2017-08-29 11:10:05.02017-09-29
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ซื้อหมอนฝา man hole จำนวน 2 รายการ และฉนวนกันความร้อน Penhouse 1 รายการ
details
2017-08-24 15:29:37.02017-08-24
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
apinya.dee@egat.co.th
Spare Part ยี่ห้อ Siemens 10 รายการ
details
2017-08-22 16:33:11.02017-09-22
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
puangpaka.k@egat.co.th
งานซื้อ SIEMENS Consume part (MPI particel testing Magnaflux) จำนวน 3 รายการ
details
2017-08-22 14:03:15.02017-08-31