logo

ซื้อวิธีกรณีพิเศษ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ซื้อน้ำมันดีเซล หมุนเร็ว B0 ชนิดไม่เติมสารเติมแต่ง จำนวน 500,000 ลิตร
details
2017-01-25 11:34:57.02017-02-28
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
amnak.m@egat.co.th
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo Skymed พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์
details
2016-12-13 14:32:38.02017-01-13
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
amnak.m@egat.co.th
ซื้อข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ครอบคลุมพื้นที่ 250 ตารางกิโลเมตร
details
2016-10-07 15:13:16.02016-11-07
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
anan.w@egat.co.th
Spare Part ยี่ห้อ LECO รุ่น AF700 และ S144DR จำนวน 4 รายการ
details
2016-03-09 08:48:46.02016-03-21
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
raveewon.s@egat.co.th
จ้างเผยแพร่โฆษณา กฟผ. ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุ FM 99.0 MHz
details
2016-02-24 10:25:46.02016-03-24
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
wasana.p@egat.co.th
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กฟผ.ทางสถานีวิทยุ FM.100.5 MHZ
details
2016-02-01 10:28:22.02016-03-01
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ(หจท-ฟ.)
rosukhon.k@egat.co.th
OIL,LUBRICATING STEAM DTE OIL LIGHT LUBRICATING OIL,STEAM TURBINE PKG:200-208LR/DR
details
2016-01-20 11:17:52.02016-01-20
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ(หจท-ฟ.)
rosukhon.k@egat.co.th
ซื้อLUBRICATING GEAR 600 X P320 LUBRICATING OIL,GEAR MFR: ขนาดจุ 200-209 LR
details
2016-01-20 10:57:49.02016-01-20
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ(หจท-ฟ.)
rosukhon.k@egat.co.th
ซื้อ LUBRICATING GEAR 600xP320 ขนาดจุ 200-209 LR จำนวน 18000 ลิตร จำนวน 1 รายการ
details
2016-01-13 10:39:43.02016-01-13
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิงและระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน,JET-A1 AVITION FUEL APP:ใช้กับเครื่องบินปีกหมุน ซื้อเนื้อน้ำมันพร้อมถัง ขนาดบรรจุถังละ 200 ลิตร โดยวิธีกรณีพิเศษ
details
2015-09-22 09:36:41.02015-10-31