logo

ประกาศราคากลาง จ้างวิธีประกวดราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน(อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
งานจัดหาและก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า งานรื้อสายส่ง, งานขึงสายส่ง และรื้อเสาโครงเหล็กและสายส่ง ฯลฯ ที่ สฟ.สุราษฎร์ธานี Job No.RLP1-16-L06 ฯลฯ ประกวดราคาเลขที่ กฟผ. (อค-ปส.) - จ.1/2561
details
2018-01-12 08:46:29.02018-02-12
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
ประกวดราคา เลขที่ กฟผ. (อค-สช.)-จ.1/2560 เรื่อง จ้างเหมาฯ งานทุบรื้อสิ่งก่อสร้างของเดิม, งานตัดดินและถมดินบริเวณฯ ฯลฯ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
details
2017-12-26 10:01:08.02018-01-26
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าบางปะกง
pitchapa.c@egat.co.th
ราคากลาง งานจ้างเหมาตรวจสอบถังน้ำมันขนาดใหญ่ No. 505 และ No. 506 เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.1/2560
details
2017-12-26 08:53:38.02018-01-26
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมางานบำรุงรักษาอุปกรณ์ IDLER ของระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซั่ม จำนวน 1 งาน เลขที่ (หจบ-ฟ.)-จ.2(1000207309)/2560
details
2017-12-22 08:45:45.02018-01-16
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
-จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) จำนวน 1 งาน
details
2017-12-18 17:54:32.02017-12-22
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา งานจ้างทำ IMPELLER และ WEAR PLATE จำนวน 2 รายการ เลขที่ (หจบ-ฟ.)-จ.1(1000207152)/2560
details
2017-12-04 08:48:17.02017-12-26
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
สอบราคา เลขที่ 1000207173 จ้างเหมางานเจาะสำรวจและทดสอบชั้นดิน ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 3 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
details
2017-11-28 15:22:59.02017-12-07
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
vasan.s@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจ้างทำความสะอาดอาคารหม้อน้ำบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-7
details
2017-11-23 08:01:44.02017-11-08
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
anan.w@egat.co.th
จ้างเหมางานทำความสะอาดพื้นที่อาคาร งานเติมสารเคมี งานขนย้ายสารเคมีและงานบริกรกะ ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-13 จำนวน 1 งาน
details
2017-11-22 10:11:08.02017-12-13
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
anan.w@egat.co.th
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารโครงสร้างและระบบลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซัม และงานบริการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4-13 จำนวน 1 งาน
details
2017-11-22 10:04:19.02017-12-13