logo

ประกาศราคากลาง จ้างวิธีประกวดราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด บริการรับ-ส่งเอกสาร สิ่งของและด้านช่าง ปี 2561 เลขที่ กฟผ.(อค-บร.)-จ.1/2560 ราคากลาง กฟผ.(เลขที่โครงการ : 60116000195)
details
2017-11-17 16:06:21.02018-03-17
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-ช.)
kittipong.sri@egat.co.th
ประกวดราคา เลขที่ กฟผ. (อค-สช.)-จ.1/2560 จ้างเหมาฯ ทุบรื้อสิ่งก่อสร้างของเดิม, งานตัดดินและถมดินบริเวณฯ, งานปลูกหญ้าบริเวณไหล่ดินถม ฯลฯ บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
details
2017-11-17 12:12:03.02017-12-17
โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า
supat.t@egat.co.th
ประกวดราคา เลขที่ กฟผ. (อค-กส.) – จ.1/2560
details
2017-11-13 11:53:58.02017-11-30
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-จ้างเหมางานล้างทำความสะอาด Cooling Tower & Circulating Water Pipe
details
2017-10-24 14:06:40.02017-11-06
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-จ้างเหมาเช่าห้องน้ำสนาม จำนวน 15 ห้อง
details
2017-10-24 14:02:17.02017-11-07
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-จ้างเหมาเช่าห้องน้ำสนาม จำนวน 15 ห้อง
details
2017-10-24 08:40:52.02017-11-02
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasana.p@egat.co.th
1. งานปรับปรุงอาคารที่พักหมายเลข 1 (บ.102) ขนาดพื้นที่ 2,080 ตารางเมตร บริเวณ กฟผ. เขื่อนท่าทุ่งนา ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
details
2017-06-14 11:04:15.02017-07-14
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเท้าอาคาร Workshop 1 จำนวน 1 JB ตามใบสอบราคาเลขที่ 1000198330
details
2017-05-17 14:39:25.02017-05-25
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า)
supat.t@egat.co.th
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฎิบัติงานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง อยุธยา 3 จำนวน 2 อัตรา เป็นระยะเวลา 5 เดือน เลขที่ สจ.กฟผ.(อค-กส.)-จ.16/2560
details
2017-04-11 14:49:47.02017-05-11
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
จ้างเหมาขุด-ขนดินและถ่าน ที่เหมืองแม่เมาะ สัญญาที่ 9 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ งานรายการที่ 1 ขุดและขนดิน ปริมาณประมาณ 467.0 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น งานรายการที่ 2 ขุดคัดแยกและขนถ่านลิกไนต์ ปริมาณประมาณ 35.0 ล้านเมตริกตัน งานรายการที่ 3 ขนดิน (ส่วนที่ กฟผ. ดำเนินการ) ออกจากบ่อเหมือง ปริมาณประมาณ 35.0 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 ปี (ปี 2562 – 2571) ณ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
details
2017-04-10 14:57:01.02017-05-15