logo

ประกาศราคากลาง จ้างวิธีประกวดราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานออกแบบ จัดหาและก่อสร้างสายส่ง 115 kV Hat Yai 1 - Hat Yai 2 Job No. RLP1-16-L03 และ งาน 115 kV Hat Yai 1 - Phatthalung Job No. PRL1-13-L01 ที่ สฟ.หาดใหญ่ 1 จังหวัดสงขลา ประกวดราคาเลขที่ กฟผ.(อค-ปส.)-จ.5/2561
details
2018-06-13 09:05:25.02018-07-13
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ราคากลางงานปรับปรุงระบบตรวจวัดและพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพอากาศ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 1 งาน
details
2018-06-11 10:32:22.02018-07-11
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)
sumalee.c@egat.co.th
จ้างเหมาฯ งานทุบรื้อสิ่งก่อสร้างของเดิม,งานถมดินบริเวณฯ,งานก่อสร้างกำแพงกันดินแบบ 1.00 m. L-Shape Retaining Wall,งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกช่วงบนลวดหนามที่ก่อสร้างบน L-Shape Retaining Wall ฯลฯ สฟ.ราชบุรี 1 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี Job No.RTS2-01-S03 เลขที่ กฟผ. (อค-ปส.)-จ.6/2561
details
2018-06-08 09:12:12.02018-07-08
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nattawat.ph@egat.co.th
จ้างติดตั้งเเละรื้อถอนนั่งร้านเพื่อใช้งานโรงไฟฟ้าต่างๆ ระยะเวลาจ้าง 2 ปี เลขที่ กฟผ.(กจฟธ-ห.)-จ.1/2561
details
2018-06-07 08:43:37.02019-06-28
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมวัสดุหุ้มท่อส่งน้ำมัน Heavy Oil และ Light Oil ใต้ดิน เลขที่ กฟผ.(ฟก.)-จ.4/2561
details
2018-05-22 08:24:58.02018-06-22
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว (อค-บส.)
peerapod.s@egat.co.th
-สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และเครื่องจักร จำนวน 3 คน ระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน
details
2018-05-15 08:24:30.02018-05-23
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบกันซึมและกันความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี เลขที่ กฟผ.(อค-บร.)-จ.1/2561
details
2018-05-02 15:14:22.02018-06-02
โครงการก่อสร้างขยายและเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า (อค-กส.)
supat.t@egat.co.th
จ้างเหมางานทุบรื้อ-รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างของเดิม งานถมดินบริเวณฯ งานปลูกหญ้าบริเวณไหล่ดินถม งานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้า งานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ งานก่อสร้าง Cable Trench งานระบบ Grounding งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายพร้อมประตูรั้วลวดตาข่าย งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกช่วงบนลวดตาข่าย งานโรยหินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และงานก่อสร้างสำนักงานสนามชั่วคราว ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงระโนด ประกวดราคาจ้าง เลขที่ กฟผ. (อค-กส.) – จ.3/2561
details
2018-04-26 11:25:57.02018-05-22
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
ประกาศราคากลาง เลขที่ กฟผ. (อค-สช.)-จ.1/2561 จ้างเหมาฯ งานทุบรื้อสิ่งก่อสร้างของเดิม, งานตัดดินและถมดินบริเวณฯ, งานก่อสร้าง RC. Slab for Slope Protection ฯลฯ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
details
2018-04-24 09:45:15.02018-05-30
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
thanawan.sa@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานจ้างทำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน GGH. RAW GAS COOLER แบบ TUBE-IN-TUBE จำนวน 1 รายการ (4 BUNDLE) เลขที่ (หจบ-ฟ.)-จ.4(1000209060)/2561
details
2018-04-23 08:25:46.02018-05-17