logo

ประกาศเชิญชวนทั่วไป e-Market


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
amnak.m@egat.co.th
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ Co-Working Space จำนวน 3 รายการ บริเวณสำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี
details
2018-03-20 13:55:37.02018-03-20
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ค่าความร้อน (Bomb Calorific Analyzer)
details
2018-03-15 15:32:54.02018-04-15
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
gunniga.h@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน,JET A-๑ AVITION FUEL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-03-13 14:19:46.02018-04-19
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อ Battery Load Unit จำนวน 2 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลที่ กฟผ.(อปต.)-ซ.5/2561
details
2018-03-10 18:42:36.02018-04-18
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อรถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ
details
2018-02-26 17:03:31.02018-03-06
-แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกง
anusak.su@egat.co.th
-ประกาศการขายทอดตลาด เลขที่ กฟผ.หพดก-ฟ.1/2561 ขายพัสดุสำรองคลังที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 4321 รายการ (ขายแบบเหมากอง) โดยวิธีทอดตลาด
details
2018-02-26 08:28:17.02018-03-05
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าน้ำพอง
attaya.c@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานจ้างทดสอบท่อบรรจุก๊าซและอัดเนื้อก๊าซไฮโดรเจน
details
2018-02-09 17:52:18.02018-02-15
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อBattery Load Unit จำนวน 2 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ กฟผ.(อปต.)-ซ.3/2561
details
2018-02-07 19:34:07.02018-02-14
แผนกจัดหา กองบริหาร เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
pussadee.t@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศและบริการทั่วไป ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-02-06 14:59:54.02018-02-21
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าบางปะกง
pitchapa.c@egat.co.th
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าแปลงที่ 2 และ 4 ภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง (1 พ.ค. 61- 31 ธ.ค. 61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.7/2561
details
2018-02-02 11:13:26.02018-02-14