logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีคัดเลือก


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแข่น้ำมัน Oil immersed ขนาด 500 KVA จำนวน 4 EA
details
2017-11-17 11:24:49.02017-12-17
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ราคากลางงานก่อสร้างรั้วลวดหนาม 5 เส้น ระยะทาง 5,000 เมตร
details
2017-11-10 10:08:44.02017-12-10
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง - จ้างจัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ศึกษาดูงานการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
details
2017-11-09 18:17:12.02017-12-11
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
งานจ้างพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินสมุดบันทึก กฟผ.และปฏิทินแขวน กฟผ. ประจำปี 2561 ราคากลาง กฟผ. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 14,427,783.70 บาท ใบเบิกเลขที่ 1200111423
details
2017-11-07 14:27:46.02017-12-07
แผนกจัดหา กองบริหาร เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
pussadee.t@egat.co.th
จ้างซ่อมชิ้นงานของ Turbine Gendrator and Valve Unit3 ของโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จำนวน 1 งาน
details
2017-09-11 11:50:57.02017-09-13