logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีคัดเลือก


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหา กองบริหาร เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
pussadee.t@egat.co.th
จ้างซ่อมชิ้นงานของ Turbine Gendrator and Valve Unit3 ของโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จำนวน 1 งาน
details
2017-09-11 11:50:57.02017-09-13