logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหา กองบริหาร เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
pussadee.t@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมเครื่องยนต์ และซีลชุดหางเรือบุหงา
details
2017-11-17 15:29:00.02017-11-21
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ราคากลาง - ซื้อ OIL,FUEL BURNER น้ำมันก๊าด 200 LR. จำนวน 6,000 ลิตร
details
2017-11-17 14:30:59.02017-12-20
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ แผนก จัดหา
suporn.t@egat.co.th
Float Valve and Mechanical part for Float Valve
details
2017-11-17 14:23:36.02017-11-21
โรงไฟฟ้าบางปะกง
onwipar.t@egat.co.th
ตู้ดูดควัน งบลงทุนปี 2561
details
2017-11-17 11:24:32.02017-12-17
-แผนกจัดหา เขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
-ซื้อ Butterfly Valve
details
2017-11-17 11:06:18.02017-11-22
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
somrudee.t@egat.co.th
จ้างทำกระบอกน้ำพลาสติกพร้อมถุงผ้าสปันบอนด์ จำนวน 4,000 ชุด
details
2017-11-17 10:21:29.02017-12-17
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าพระนครใต้
suporn.t@egat.co.th
จ้างจ้างตัดผุ-ทำสี รถดับเพลิงนิสสัน
details
2017-11-17 09:38:43.02017-11-22
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
ราคากลาง จ้างเหมาบรรจุวัตถุระเบิด ปี 2561 จำนวน 1 งาน ตามใบเบิกเลขที่ 1200111871
details
2017-11-16 16:00:57.02017-11-21
แผนกจัดหาเขื่อนวชิราลงกรณ
pitsanuchai.p@egat.co.th
งานซื้อ POWER RELAY เพื่อใช้ในงานปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ ระยะที่ 2 จำนวน 3 ชุด
details
2017-11-16 15:09:31.02017-11-16
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
ราคากลาง จ้างเหมาหุ้มยาง (RUBBER LAGGING) จำนวน 5 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 1200112348
details
2017-11-16 15:06:10.02017-11-21