logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
attaya.c@egat.co.th
จ้างตัดเครื่องแต่งกายผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าน้ำพอง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-07-16 11:42:45.02018-07-31
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
suksithorn.p@egat.co.th
ราคากลางซื้อผนังเบากั้นห้องน้ำสำเร็จรูปร้านอาหารเรือนแซใหญ่(คลับเฮาส์) จำนวน ๒ รายการ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-07-13 16:22:36.02018-08-13
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด บริิเวณอาคาร G,H จำนวน 1 งาน ใช้งานโรงไฟฟ้าวังน้อย
sopa.t@egat.co.th
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด บริิเวณอาคาร G,H จำนวน 1 งาน ใช้งานโรงไฟฟ้าวังน้อย
details
2018-07-13 14:40:42.02018-07-18
กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
atchara.p@egat.co.th
จ้างเปลี่ยนสวิทซ์ควบคุมการทำงานของปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane)จำนวน 1 งาน
details
2018-07-13 14:35:56.02018-08-13
โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบควบคุมการรับส่งน้ำมัน
details
2018-07-12 14:56:38.02018-08-11
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
tiranun.k@egat.co.th
ซื้อแผ่นปูทางเท้าคอนกรีต จำนวน 9 รายการ
details
2018-07-12 14:40:44.02018-08-12
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าวังน้อย
sopa.t@egat.co.th
ซื้อโคมไฟถนนชนิด LED รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-07-12 14:20:28.02018-08-12
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chiradech.y@egat.co.th
ซื้อGasket จำนวน 5 รายการ ใบสอบราคาเลขที่ 2000365048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 61077210751)
details
2018-07-11 18:21:57.02018-08-11
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
pornpimol.k@egat.co.th
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์อะไหล่สำหรับงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 รวมจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-07-11 16:49:04.02018-08-10
กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
atchara.p@egat.co.th
ซื้อ Control Cable CVV-S 600V จำนวน 3 รายการ
details
2018-07-11 08:33:38.02018-08-11