logo

งานจัดซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
จ้างเหมาพร้อมติดตั้งระบบกล้อง (CCTV) บริเวณ SUMP น้ำ PA12 (จำนวน 1 งาน) (1200115766)
details
2018-03-23 09:39:48.02018-03-27
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
จ้างซ่อม GEAR BOX KEEV-320 (จำนวน 1 งาน) (1500137749)
details
2018-03-23 09:36:51.02018-03-27
-แผนกจัดหา เขื่อนศรีนครินทร์
pantip.k@egat.co.th
-จ้างค่าของและค่าแรงซ่อมเครื่องจักร จำนวน 5 เครื่อง
details
2018-03-23 09:16:53.02018-03-28
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิคของรถเครน ขนาด 50 ตัน (1500136142)
details
2018-03-23 09:09:00.02018-03-27
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
จ้างซ่อม MOTOR DRIVE (จำนวน 1 EA.) (1200116688)
details
2018-03-23 09:06:54.02018-03-27
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
sarisa.jho@egat.co.th
จ้างซ่อม SUBMERSIBLE PUMPS (จำนวน 1 EA.) (1200116879)
details
2018-03-23 09:04:57.02018-03-27
-แผนกจัดหา เขื่อนศรีนครินทร์
pantip.k@egat.co.th
-ซื้อเหล็กแผ่น และเหล็ก H-BEAM
details
2018-03-23 08:52:51.02018-03-28
หจคส-ห.
warisa.s@egat.co.th
ตัดเครื่องแต่งกายจำนวน 240 ชุด
details
2018-03-23 08:03:25.02018-05-23
-แผนกจัดหา เขื่อนศรีนครินทร์
pantip.k@egat.co.th
- ซื้อโคมไฟถนน LED 120 Watt เขื่อนศรีนครินทร์
details
2018-03-22 19:47:04.02018-03-27
-แผนกจัดหา เขื่อนศรีนครินทร์
pantip.k@egat.co.th
-ซื้อSquare Packing and O-Ring for Penstock Unit ๓ เขื่อนศรีนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-03-22 19:03:29.02018-03-27