logo

งานจ้างที่ปรึกษา วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กจก-ห. อพจน.
todsawat.y@egat.co.th
เครื่องทำฟัน (บัญชีนวัตกรรม) จำนวน 2 ชุด
details
2017-11-14 10:03:55.02017-12-14
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อ อะไหล่ของเครื่องยนต์ CAT 992C จำนวน 1 รายการ (1500133422)
details
2017-11-13 14:30:31.02017-11-16
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศราคากลางงานซื้อเสาคอนกรีตอัดแรงรูปไข่ (ท้องปลิง ) จำนวน 1,000 EA
details
2017-11-03 10:27:02.02017-11-07
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
naparat.jin@egat.co.th
จ้างพิมพ์บัตรอวยพรปีใหม่พร้อมโลโก้ กฟผ. จำนวน 18,000 แผ่น
details
2017-10-25 09:46:04.02017-11-25
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
chalermpol.tan@egat.co.th
จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจ กฟผ.ผ่านรายการ Smart Energy ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ราคากลาง 326,350 บาท ใบสอบราคาเลขที่ 2000327011 PR 1200111353
details
2017-10-24 11:15:51.02017-11-24
แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าจะนะ
puangpaka.k@egat.co.th
งานจ้างติดตั้งท่อ Oil Sampling 21BAT01 จำนวน 1 JB
details
2017-10-10 17:29:40.02017-11-10
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
chalermpol.tan@egat.co.th
จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ กฟผ. ใน นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ราคากลาง 479,509.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบสอบราคาเลขที่2000325246 PR1200111076
details
2017-10-10 09:12:35.02017-11-10
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าบางปะกง
pitchapa.c@egat.co.th
ราคากลาง งานจ้างเหมาตรวจสอบภายนอกถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 2560
details
2017-10-05 14:45:49.02017-11-05