logo

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
wairin.sa@egat.co.th
จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีรั้วคอนกรีต และตาข่ายเหล็ก Chan Link ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จ.กระบี่
details
2017-11-13 17:14:48.02017-11-16
หน่วยจัดหา แผนกธุรการและบริการ กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา/จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารที่ทำการ บริเวณอาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าละตองชลภาวัฒนา
jutima.b@egat.co.th
จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารที่ทำการ บริเวณอาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าละตะคองชลภาวัฒนา
details
2017-11-06 08:55:38.02017-11-06
โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ราคากลางซื้อสารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์
details
2017-11-01 11:06:48.02017-11-06
โรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่
niwat.ja@egat.co.th
ราคากลางซื้อสารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์
details
2017-11-01 11:05:52.02017-11-06
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ประกาศราคากลาง งานซื้ออุปกรณ์สำหรับระบบ EGAT RTU จำนวน ๖ รายการ
details
2017-11-01 07:57:25.02018-01-30
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
Globe Valve T Type ASME ANSI B16.34 Size 2 Inch (DN50) Class 1500
details
2017-10-30 11:30:46.02017-10-30