logo

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
sasatorn.jir@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือวัดพลังงาน จำนวน ๓ รายการ
details
2018-07-16 15:06:12.02018-08-16
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา/ประกาศผู้ชนะ งานซื้อ Draft tube gate positioner controler
jutima.b@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะ งานซื้อ Draft tube gate positioner controler
details
2018-07-16 14:13:38.02018-07-16
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์
ploy.won@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะงานจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงาน 2 คัน เขื่อนอุบลรัตน์
details
2018-07-16 11:34:33.02018-07-25
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในสำนักงานกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
details
2018-07-13 16:54:19.02018-08-13
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
suthida.s@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหอผึ่งน้ำหล่อเย็น ขนาด 600 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ท.102 จำนวน 3 ชุด (e-bidding เลขที่ หปร. (จ.) 83/2561)เลขที่โครงการ e-GP:61067193166
details
2018-07-13 15:49:01.02018-08-13
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง -เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทั่วไป ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน (TSP ชนิด High Volume Air Sample) จำนวน ๒ SE -เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไปขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM-๑๐ ชนิด High Volume Air Sample) จำนวน ๒ SE
details
2018-07-12 15:55:47.02018-07-22
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนลิฟต์โดยสาร อาคาร ต.090 จำนวน 2 ชุด
details
2018-07-11 18:07:35.02018-08-11
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
เช่าบริการติดตั้งกล่องจ่ายน้ำยาเช็ดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์
details
2018-07-11 09:56:05.02018-08-11
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
งานเช่าบริการติดตั้งกล่องจ่ายน้ำยาเช็ดฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ระยะเวลา 24 เดือน
details
2018-07-11 09:36:53.02018-07-11
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ท.101
details
2018-07-10 18:14:01.02018-08-10