logo

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
งานจ้างติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข่าว กฟผ. จากสื่อโทรทัศน์ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
details
2018-03-22 19:02:24.02018-04-22
กจก-ห. อพจน.
kulawadee.k@egat.co.th
จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ ๕ ในช่วงฤดูร้อน ระยะเวลาดำเนินการ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดแถลงข่าวการเปิดตัวกิจกรรมฯ ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
details
2018-03-22 19:00:46.02018-04-22
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาภายในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
amnak.m@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะ งานซื้อ Hydraulic Compression Sleeve Tools Set จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ หจงพ. (ซ.) ๒/๒๕๖๑
details
2018-03-22 15:20:47.02018-04-02
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ซื้อ Programmable Three Phase Testing System จำนวน 1 Set
details
2018-03-22 14:34:39.02018-04-22
แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำผลิตระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2018-03-22 14:26:14.02018-04-02
แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
narongsak.ma@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อรถบรรทุกติดเครน แบบรถ 6 ล้อ ขับเคลื่อนเพลาเดียว พร้อมเครนพับ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตัน-เมตร Spec.442601
details
2018-03-22 14:02:23.02018-04-02
แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
suthida.s@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหมึกพิมพ์และผงหมึก สำหรับเครื่อง HP จำนวน 96 รายการ เพื่อใช้งานระบบ Self Service Procurement (SSP)ตามใบเบิกเลขที่ 1900002500
details
2018-03-22 13:49:09.02018-04-22
กองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
surapol.wa@egat.co.th
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง
details
2018-03-22 13:27:24.02018-03-22
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าแปลงที่ 1 และบริการตกแต่งสถานที่ จัดสวน เพาะชำ ภายในและภายนอกบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง (1 พ.ค. 61- 31 ธ.ค. 61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-จ.3/2561 (เลขที่โครงการ : 61017370645)
details
2018-03-22 11:36:27.02018-04-02
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
wasana.p@egat.co.th
ซื้อ Roller Dollies ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตันต่อตัว จำนวน 18 ตัว
details
2018-03-21 13:46:57.02018-04-21