logo

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
จ้างซ่อมระบบควบคุมการเดินเครื่อง Ovation Drop ๒๐๐ รฟ.เขื่อนปากมูล กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2017-11-17 15:30:50.02017-12-17
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารประชุม-สัมมนาช้างน้อย ต.๒๒๔ (ปรับปรุงเปลี่ยนพรมภายในอาคาร) กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2017-11-17 15:29:45.02017-12-17
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมหลังคากระเบื้องโปร่งแสงศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2017-11-17 15:28:23.02017-12-17
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
ซื้อเครื่องมือและวัสดุงานซ่อมสีท่อ Penstock รฟ.เขื่อนสิรินธร จำนวน ๑๐ รายการ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2017-11-17 15:25:49.02017-12-17
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
anan.j@egat.co.th
ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๒ รายการ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
details
2017-11-17 15:22:30.02017-12-17
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อตู้ 19” Closed Rack Cabinet ปี 2560 (เลขที่ใบสอบราคา 2000326535)
details
2017-11-03 16:19:51.02018-01-03
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
งานซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
details
2017-11-02 14:22:39.02017-12-02
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ประกาศผลผู้ชนะ งานซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารคมนาคม CB ชนิดมือถือ พร้อมใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 46 ชุด (เลขที่ใบสอบราคา 2000324563)
details
2017-11-02 13:47:20.02018-01-31
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะ งานจ้างทำ RTU Board with Completely จำนวน 2 รายการ (เลขที่ใบสอบราคา 2000325573)
details
2017-11-02 13:45:48.02018-01-31
-แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
งานซื้อ GPS System Time for 61850
details
2017-11-01 14:47:57.02017-11-01