logo

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกอุปกรณ์ควบคุม เขื่อนอุบลรัตน์
penpichcha.nor@egat.co.th
ซื้อเครื่องสอบเทียบมัลติฟังก์ชั่นแบบพกพา เขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน 1 เครื่อง
details
2018-01-16 16:01:15.02018-01-30
กจก-ห. อพจน.
todsawat.y@egat.co.th
ซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิด Non-Microsoft จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 86 ชุด โดยวิธี e-bidding
details
2018-01-11 15:15:47.02018-02-11
หปร-ห. กจก-ห. อพจน.
krit.w@egat.co.th
งานจ้างเหมาถ่ายภาพข่าว(ภาพนิ่ง)และกิจกรรมต่าง เพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(จก.)-จ.๑๔/๒๕๖๐
details
2018-01-10 16:14:39.02018-02-10
หปร-ห. กจก-ห. อพจน.
krit.w@egat.co.th
-
details
2018-01-10 16:12:18.02018-02-10
แผนกซื้อกลาง กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
suthida.s@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน e-bidding เลขที่ กฟผ.(จก.)จ.3/2560 เช่าสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิด Non-Microsoft จำนวน 15 รายการ รวมทั้งสิ้น 197 ชุด
details
2018-01-10 14:29:41.02018-02-10
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
oranuch.c@egat.co.th
จ้างเหมาผลิตข่าว สกู๊ปข่าว และรายการสรุปข่าวรายสัปดาห์
details
2018-01-08 16:35:19.02018-02-08
โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล (อค-นร.)
aree.ta@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานธุรการประจำปี 2561 เพื่อปฏิบัติงานตามหน่วยงานโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง (อค-กส., อค-สช., อค-นร. และ อค-ปส.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 52 คน
details
2018-01-04 19:28:16.02018-02-04
หปร-ห. กจก-ห. อพจน.
krit.w@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับและควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ ฯลฯ จำนวน ๒ รายการ รวม ๕ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
details
2017-12-29 11:37:38.02018-01-29
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
wasukarn.hon@egat.co.th
จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ (1.พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ 1 อัตรา 2. พนักงานขนย้ายอุปกรณ์ 4 อัตรา) ประจำปี 2561 จำนวนรวมทั้งสิ้น 5 อัตรา
details
2017-12-28 18:55:45.02018-01-28
แผนกจัดหาและพัสดุ เขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
suebsak.b@egat.co.th
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์เพื่อนขับรถยนต์ กฟผ.และ รถที่ กฟผ.เช่า จำนวน 7 อัตรา โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
details
2017-12-28 15:08:52.02017-01-05