logo

e-Bidding ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 4 รายการ รวม 14 คัน เพื่อใช้งานโรงไฟฟ้าจะนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-bidding กฟผ. (อฟจ.)-จ.01/2560
details
2017-11-17 15:25:46.02017-11-22
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
thitirut.m@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาติดตั้ง และปรับปรุงระบบภาพและเสียงหอประชุมเกษม จาติกวณิช ต.040 เลขที่ e-Bidding กฟผ.(จก.)-จ.2/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2017-11-16 18:53:31.02017-11-21
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
kamonpun.i@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย, งานปรับปรุงบริเวณทางเข้า, และงานปรับปรุงถนนคอนกรีต สำนักงานไทรน้อย จำนวน 3 รายการ รวม 1 งาน (เลขที่ 1200112082) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2017-11-14 18:21:12.02017-11-17
โรงไฟฟ้าบางปะกง
onwipar.t@egat.co.th
SAN Storage
details
2017-11-13 14:39:04.02017-11-16
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดหา Overhead Crane ขนาดพิกัด 10 ตัน สำหรับเช่าใช้งานที่เครื่องกังหันไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2017-11-10 08:31:40.02017-11-15
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างล้างทำความสะอาด Weather Louvre ของ Air Filter House BPK-C51, 52 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2017-11-10 08:30:34.02017-11-15
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
chonnikarn.k@egat.co.th
งานทาสีเสาวิทยุสื่อสารแบบ SELF SUPPORT ความสูงประมาณ 100 เมตร บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(อปต.)-จ.1/2560
details
2017-11-06 07:58:27.02017-11-13
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ซื้อชุดเครื่องมือ Hydraulic Lift Assist Device เพื่อใช้งานทดสอบ Safety Valve จำนวน 1 ชุด
details
2017-11-03 10:22:12.02017-11-08
โรงไฟฟ้าบางปะกง
onwipar.t@egat.co.th
ซื้อ SAN Storage
details
2017-11-03 08:48:34.02017-11-08
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าบางปะกง
pitchapa.c@egat.co.th
งานปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก
details
2017-11-02 11:22:15.02017-11-07