logo

e-Bidding ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
งานเช่ารถยนต์ จำนวน 5 รายการ รวม 25 คัน เพื่อใช้งาน อพน. อทด. อสร. อขน. และ กพน-ห. (อบก.)
details
2018-03-22 18:29:47.02018-03-27
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
งานจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ. จำนวน 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 40 คัน ภายในสำนักงานกลาง (เลขที่โครงการ 61037307290)
details
2018-03-22 14:56:14.02018-03-27
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
juntiva.v@egat.co.th
งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารแฟลต 16 ครอบครัว สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-22 14:52:59.02018-03-27
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
jurarat.tep@egat.co.th
เช่ารถยนต์ 3 รายการ รวม 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี(60เดือน)
details
2018-03-22 14:34:52.02018-03-27
จัดหากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
suksithorn.p@egat.co.th
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้ง Guardrail สันเขื่อนสิรินธร กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-22 11:29:12.02018-03-27
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุของถังไม่ต่ำกว่า 8,000 ลิตร พร้อมระบบโฟม ขนาดความจุถังโฟมไม่ต่ำกว่า 2,000 ลิตร แบบรถ 10 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ (6x4) Spec.001005 จำนวน 1 คัน
details
2018-03-22 11:06:31.02018-03-27
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
juntiva.v@egat.co.th
งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกด้านข้างซ้าย ความยาวประมาณ 230 เมตร สูง 2 เมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
details
2018-03-21 09:34:38.02018-03-26
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบดิจิตอล VHF เหมืองแม่เมาะ จำนวน 2 รายการ (159 ชุด)
details
2018-03-20 17:02:00.02018-03-23
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาระบบเดินเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันปานกลางพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า และ Portable Skid Mounted จำนวน 1 ชุด (1000275370) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการเลขที่ 61037244374
details
2018-03-20 14:06:38.02018-03-23
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อ Selective Level Meter จำนวน 1 EA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2018-03-18 12:50:41.02018-04-19