logo

e-Bidding ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง
namon.s@egat.co.th
งานจัดซื้อ Power Circuit Breaker ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ระบบส่งในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระยะที่ 2 จำนวน 2 รายการ (เลขที่ หจงส. (ซ.) 1/2561)
details
2018-01-17 14:31:14.02018-01-22
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 18 คัน
details
2018-01-17 11:15:43.02018-01-22
โรงไฟฟ้าบางปะกง
onwipar.t@egat.co.th
งานติดตั้ง SERVICE ELEVATOR ของอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน บางปะกง (ท.035)
details
2018-01-15 15:08:41.02018-01-24
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
งานเช่ารถมินิบัสไฟฟ้า (รถโดยสารปรับอากาศชั้นเดียวสำหรับนั่ง ประเภทรถ City Bus ไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง) จำนวน 10 คัน ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (36 เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
details
2018-01-15 10:20:29.02018-01-18
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
งานจ้างทำของที่ระลึก สำหรับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ปี 2561 จำนวน 1,332 ชุด
details
2018-01-10 15:44:28.02018-01-15
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(รฟก.)-ซ.17/2560
details
2018-01-10 14:32:08.02018-01-15
โรงไฟฟ้าจะนะ กองบริหาร แผนกจัดหาและพัสดุ
phakawan.c@egat.co.th
เช่ารถยนต์ จำนวน 4 รายการ รวม 14 คัน เพื่อใช้งานโรงไฟฟ้าจะนะ ระยะเวลาเช่า 60 เดือน เริ่ม 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม 2566
details
2018-01-08 14:29:59.02018-01-11
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
(ปรังปรุงร่าง)งานจ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต กฟผ.
details
2018-01-04 17:34:20.02018-01-09
โครงพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1-2
somkiat.po@egat.co.th
เช่ารถเก๋ง จำนวน 22 คัน, รถปิคอัพ 4 ประตู จำนวน 3 คัน, รถตู้หลังคาสูงพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน
details
2017-12-29 14:45:36.02018-01-30
โรงไฟฟ้าบางปะกง
sukanda.boo@egat.co.th
จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ข้างอาคารประชาสัมพันธ์
details
2017-12-27 16:31:52.02018-01-12