logo

e-Bidding ประกาศเชิญชวน


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
งานจ้างทำของที่ระลึกแจกงานวันเด็กแห่งชาติ กฟผ. ประจำปี 2561
details
2017-11-17 15:45:59.02017-11-24
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
งานจ้างเหมาปรับปรุงเมนไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ห้อง 206 อาคาร ท.101 ภายในสำนักงานใหญ่ กฟผ
details
2017-11-16 19:07:09.02017-11-23
อปก
chaivat.c@egat.co.th
จ้างเหมาทำความสะอาด สฟ.ในภาคกลาง
details
2017-11-16 15:36:35.02017-11-16
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่โถง ห้อง ๑๗๒ ชั้น๑ อาคาร ท.๑๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2017-11-15 17:34:23.02017-11-22
-จ้างเหมาหล่อคอนกรึตหุ้มขาเสาสายส่ง 17 ต้น
chaivat.c@egat.co.th
-
details
2017-11-14 09:53:55.02017-11-22
แผนกจัดหาโรงไฟฟ้าบางปะกง
jiratit.tha@egat.co.th
ประกวดราคาซื้อ Hydraulic Lift Assist Device เพื่อใช้งานทดสอบ Safety Valve จำนวน 1 ชุด ราคากลาง 3,210,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2017-11-13 09:34:25.02017-11-28
แผนกซื้อ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
phaisan.i@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ VERTRICAL SLURRY PUMP ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 SE
details
2017-11-13 08:41:31.02017-11-20
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าบางปะกง
pitchapa.c@egat.co.th
งานปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก
details
2017-11-13 08:30:45.02017-11-27
-อุปกรณ์ป้องกันสัตว์และฉนวน 7 รายการ
chaivat.c@egat.co.th
-
details
2017-11-10 12:23:07.02017-11-17
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
ประกาศเชิญชวนและประกาศราคากลาง งานซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์กลางเพื่อเป็น Application Server สำหรับโปรแกรมวางแผนการผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding (เอกสารประกวดราคาเลขที่ 60117095965)
details
2017-11-10 09:50:14.02017-11-17