logo

e-Bidding คำชี้แจงรายละเอียดการขอซื้อหรือจ้าง


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
assadin.t@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย, งานปรับปรุงบริเวณทางเข้า, และงานปรับปรุงถนนคอนกรีต สำนักงานไทรน้อย จำนวน ๓ รายการ รวม ๑ งาน (เลขที่ ๑๒๐๐๑๑๒๐๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2017-12-20 23:55:44.02018-01-20
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
assadin.t@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย, งานปรับปรุงบริเวณทางเข้า, และงานปรับปรุงถนนคอนกรีต สำนักงานไทรน้อย จำนวน ๓ รายการ รวม ๑ งาน (เลขที่ ๑๒๐๐๑๑๒๐๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
details
2017-12-20 23:55:20.02018-01-20
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chonnikarn.k@egat.co.th
งานทาสีเสาวิทยุสื่อสารแบบ SELF SUPPORT ความสูงประมาณ 100 เมตร บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กฟผ.(อปต.)-จ.1/2560
details
2017-11-06 08:21:52.02017-11-13
แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
chonnikarn.k@egat.co.th
งานซื้อหลอด LED ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ณ สำนักงานลำภูราและสถานีไฟฟ้าแรงสูงคลองแงะ
details
2017-11-01 16:41:53.02017-11-08