logo

การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนงานวิจัย


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-แผนกจัดซื้อจัดจ้างเขื่อนศรีนครินทร์
pantip.k@egat.co.th
-การป้องกันการเกิดไอน้ำในอ่างน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน
details
2018-10-18 14:42:14.02018-11-18
แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหาร เขื่อนวชิราลงกรณ
pitsanuchai.p@egat.co.th
การวางแผนวงรอบการบำรุงรักษาที่เหมาะสมของระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ
details
2018-10-11 08:35:48.02018-11-11
แผนกจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหาร เขื่อนวชิราลงกรณ
pitsanuchai.p@egat.co.th
วิจัยและพัฒนาระบบไฮดรอลิกควบคุมกังหันน้ำ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ
details
2018-10-11 08:32:03.02018-11-11
ฝ่ายเคมี / งานโครงการสิ่งประดิษฐ์
boontoom.c@egat.co.th
เครื่องล้างอาร์โอเมมเบรนเคลื่อนที่ (R.O. Membrane Mobile Cleaner)
details
2018-10-09 10:36:44.02018-11-09
ฝ่ายเคมี / งานโครงการสิ่งประดิษฐ์
boontoom.c@egat.co.th
เครื่องล้างอาร์โอเมมเบรนเคลื่อนที่ (R.O. Membrane Mobile Cleaner)
details
2018-10-09 10:35:49.02018-10-09
ฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง
597427@zimbra.egat.co.th
โครงการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เรื่อง "การวิจัยอายุการใช้งานของ 750V Power Cable และ 600V Control Cable"
details
2018-10-04 15:55:45.02018-11-04
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
woraporn.h@egat.co.th
โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของกันหันก๊าซในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและแนวทางเฝ้าระวังความเสียหายต่อเครื่องจักร"
details
2018-10-01 14:10:02.02018-11-01
-แผนกจัดซื้อจัดจ้าง เขื่อนศรีนครินทร์
pantip.k@egat.co.th
-ศึกษาหาตำแหน่ง Optimum Guide Vane Opening ในการเดินเครื่องแบบสูบกลับ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ หน่วยที่ 4-5
details
2018-10-01 09:44:03.02018-11-01
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว (อค-บน.)/โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
boontoom.c@egat.co.th
Electronic Log Sheet
details
2018-09-28 14:23:22.02018-10-28
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเขื่อนน้ำงึม 2 สปป.ลาว (อค-บน.)/โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
boontoom.c@egat.co.th
Electronic Log Sheet
details
2018-09-28 14:22:38.02018-10-28