logo

งานเช่า (e-Auction)


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
assadin.t@egat.co.th
เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ กฟผ. เข้าดำเนินการ ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา
details
2017-08-22 10:04:37.02017-08-31
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
vasan.s@egat.co.th
เช่าอุปกรณ์ GPS TRACKING พร้อมระบบบันทึก – ติดตามข้อมูลการใช้งานของรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 340 เครื่อง ระยะเวลา 2 ปี (เลขที่โครงการ 60085040469)
details
2017-08-22 08:30:06.02017-09-01
แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
kollawat.sur@egat.co.th
งานเช่าอุปกรณ์ระบบติดตามและตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะ (GPS) จำนวนรวม 207 เครื่อง
details
2017-08-21 13:10:06.02017-08-25
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ.บางกรวย นนทบุรี
wasana.p@egat.co.th
งานเช่ารถเก๋ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,550 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 112 คัน
details
2017-08-21 12:16:31.02017-08-25
แผนกจัดหาเขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
sirideb.u@egat.co.th
เช่ารถยนต์ จำนวน 4 คัน
details
2017-08-18 15:06:45.02017-09-14
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
sopa.t@egat.co.th
งานเช่ารถ(ปิกอัพ) 4 ประตู จำนวน 16 คัน และงานเช่ารถ(ปิกอัพ) 2 ประตู จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามและตรวจสอบตำแหน่งยานพาหนะ (GPS) เลขที่ e-Auction กฟผ.อฟว.จ. 5/2560
details
2017-08-11 09:42:21.02017-08-18
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
chaivat.c@egat.co.th
-งานเช่ารถยนต์ ประจำปี 2561-2565 จำนวน 4 รายการ รวม 15 คัน
details
2017-08-10 11:28:04.02017-08-10
-เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ 7 ตู้ 7 เดือน 1 กย.60ถึง31มีค.61
busrin.v@egat.co.th
-เช่าตู้สำนักงานเคลื่อนที่ 7 ตู้ 7 เดือน 1 กย.60ถึง31มีค.61
details
2017-08-08 14:40:52.02017-08-10
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
nitaya.t@egat.co.th
เช่ารถบรรทุกน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,750 ซีซี.แบบเก๋ง 2ตอน ตอน ท้ายกระบะตอนท้ายกระบะบรรทุกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามและตรวจสอบต่ำแหน่งยานพาหนะ(GPS) จำนวน 16 คัน(ชนิดที่ 4 แบบที่ 3)ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตามประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ(อบม.)จ.32/2560
details
2017-08-01 10:36:29.02017-08-09
โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล (อค-นร.)
sutatip.c@egat.co.th
งานเช่าอุปกรณ์ GPS Tracking พร้อมระบบบันทึก-ติดตามข้อมูลการใช้งานรถยนต์ ที่ กฟผ. ได้เช่ากับบุคคลภายนอก ฯ รวมจำนวนทั้งหมด 145 คัน
details
2017-07-24 13:12:01.02017-07-27