logo

ตกลงราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
wirote.p@egat.co.th
Filter Element
details
2018-10-22 16:57:08.02018-11-22
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
wirun.p@egat.co.th
-จ้างเหมาติดตั้งแผ่นเหล็ก รองพื้นรถเครน
details
2018-10-22 15:58:16.02018-11-22
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
wirun.p@egat.co.th
- จ้างเหมางานบริการ พยาบาลวิชาชีพ ประจำปี 2562
details
2018-10-22 15:49:28.02018-11-22
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
tanapon.tay@egat.co.th
-จ้างเหมาเช่าห้องน้ำสนามจำนวน 15 ห้อง พร้อมเต๊นท์คลุมหลังคา ติดตั้งท่อน้ำประปา ก๊อกน้ำ, ขันน้ำและดูดสิ่งปฏิกูลเวลาเต็มทำความสะอาด
details
2018-10-19 14:01:18.02018-12-19
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
theerakorn.suw@egat.co.th
-ซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Tank) จำนวน 10 ตัน
details
2018-10-16 11:03:10.02018-12-18
-แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้
suporn.t@egat.co.th
-ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร
details
2018-10-08 13:14:38.02018-11-08
-แผนกจัดซื้อจัดจ้างงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
orrapin.g@egat.co.th
-LEVEL DIGITAL CONTROLLER
details
2018-10-02 17:30:35.02018-11-02
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
chollada.k@egat.co.th
-ซื้อ Seamless Stainless Steel Pipe 7 รายการ
details
2018-10-01 09:51:25.02018-11-01
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
596770@zimbra.egat.co.th
จ้างเหมางาน Periodic Inspection & ทดสอบขนาดพิกัดยกของปั้นจั่น ที่โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ระยะเวลา จ้าง 40 วัน ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง 14 มกราคม 2562
details
2018-09-28 09:34:58.02018-10-28
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
nattika.t@egat.co.th
ซื้อ ที่ปิดจมูก ยี่ห้อ 3M จำนวน 10,560 EA
details
2018-09-27 15:34:28.02018-10-27