logo

งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ กฟผ. เชิงสะพานพระราม 7 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
wasukarn.hon@egat.co.th
งานจ้างเหมาบริการรับส่งเอกสาร, สิ่งของ และทำความสะอาด ประจำปี 2560 สายงาน ผวก., รวผ., รวบ., รวห. และ รวค. จำนวนทั้งสิ้น 194 คน เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)-จ.6/2560
details
2017-02-21 16:06:53.02017-02-27
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
งานจ้างเหมาทดสอบความแข็งแกร่งของระบบ (Penetration Test) ประจำปี 2560
details
2017-02-21 14:00:42.02017-02-24
อค-บส.
peerapod.s@egat.co.th
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
details
2017-02-21 08:46:41.02017-02-24
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาบริการประจำปี 2560 (กพทถ-ห.) จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.8/2560
details
2017-02-21 08:45:37.02017-03-01
จ้างเปลี่ยนระบบปรับอากาศในอาคารผลิตฯ
suporn.t@egat.co.th
จ้างเปลี่ยนระบบปรับอากาศในอาคารผลิตฯ
details
2017-02-17 11:41:58.02017-03-06
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
chollada.k@egat.co.th
-จ้างรถเครน รถเทเลอร์ และรถบรรทุกติดเครน จำนวน 5 งาน
details
2017-02-16 15:10:03.02017-03-16
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
attaya.c@egat.co.th
การประกวดราคารจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ.(อฟพ.)-จ.2/2560 (จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งพนักงานเดินเครื่อง ประจำปี 2560-2563)
details
2017-02-16 14:26:17.02017-02-21
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบขนส่งวัสดุ จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.6/2560
details
2017-02-16 08:47:06.02017-02-24
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องพักอาคาร งานบริการซักรีด งานบำรุงรักษาสนามหญ้า พันธุ์ไม้ งานบำรุงรักษาบริเวณและเพาะชำพื้นที่โดยรอบ กพทถ-ห. จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.5/2560
details
2017-02-16 08:40:29.02017-02-24
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าน้ำพอง
wirote.p@egat.co.th
จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าน้ำพอง ประจำปี 2560 - 2561
details
2017-02-15 11:55:15.02017-02-20