logo

งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
nattawat.ph@egat.co.th
จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้ รับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานไทรน้อย จำนวน 21 คัน เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 8 เดือน
details
2017-03-17 10:50:17.02017-03-22
-แผนกจัดหาเขื่อนภูมิพล
narongsak.ma@egat.co.th
-จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี
details
2017-03-16 10:53:14.02017-03-22
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
suporn.t@egat.co.th
จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและพันธุ์ไม้
details
2017-03-13 10:22:53.02017-03-16
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย สนับสนุนการทำงานเหมืองลึก กฟผ. เหมืองแม่เมาะ จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.9/2560
details
2017-03-13 09:13:59.02017-03-21
แผนกจ้าง กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ
nitaya.t@egat.co.th
จ้างติดตั้งระบบกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารโรงงานยางมะตอย และระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคาร CCC กปร-ช. จำนวน 1 งาน ตามประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (อบม.) จ.10/2560
details
2017-03-13 09:10:43.02017-03-21
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน GGH COOLER UNIT 8-11 จำนวน 1 งาน เลขที่ E-Auction (หจบ-ฟ.)–จ.5(1000193545)/2560
details
2017-03-13 08:11:02.02017-03-17
แผนกประกวดราคา กองจัดหากลาง
oranuch.c@egat.co.th
งานจ้างเหมาทดสอบความแข็งแกร่งของระบบ (Penetration Test) ประจำปี 2560
details
2017-03-03 10:48:49.02017-03-09
แผนกจัดหางานควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าและสื่อสาร กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง
warisa.s@egat.co.th
จ้างทำแผ่นวงจร PCB พร้อมประกอบและบัดกรีอุปกรณ์ลงบนแผ่นวงจร PCB สำหรับ EGAT RTU จำนวน 5 รายการ เลขที่ e-Auction กฟผ. (ส) - จ.1/2560
details
2017-03-03 10:01:45.02017-03-09
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา เลขที่ e-Auction กฟผ. (อค-สช.)-จ.1/2560 จ้างเหมางานสำรวจที่ดินและทรัพย์สินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 เควี บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด 2 - ชัยภูมิ 2 จำนวน 2 รายการ
details
2017-02-28 09:27:35.02017-03-21
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
pussadee.t@egat.co.th
จ้างเหมาบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ ตัดหญ้า กรีน ฟื้น คอล่า และทีออฟ แฟร์เวย์ รัฟ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรงุรักษาสนามกอล์ฟ สนามมาตรฐาน 18 หลุม พื้นที่สนามหญ้าและพื้นที่เกี่ยวกับเกมส์การเล่น ประมาณ 250 ไร่ของเขื่อนรัชชประภา
details
2017-02-23 10:36:27.02017-03-03