logo

ผู้ชนะการเสนอราคา


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจ้างกลาง กองจัดหากลาง
thitirut.m@egat.co.th
จ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบระบบวิเคราะห์การทำงานของ Micro-EMS ด้วยระบบทดสอบจากระยะไกล เพื่อขับเคลื่อนโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
details
2018-03-22 19:41:25.02018-04-22
แผนกจัดหาและพัสดุเขื่อนอุบลรัตน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
suebsak.b@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมัน Lubrication Mobil Dte Oil Medium Iso viscsity Grade 46 จำนวน 60 ถัง โดยวิธีพิเศษ เพื่อนำไปใช้งานที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา
details
2018-03-22 09:57:03.02018-04-21
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
sirideb.u@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Stator wedge และ Filler Stripe โดยวิธีพิเศษ
details
2018-03-20 15:16:21.02018-03-28
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์
sirideb.u@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Oil Flow Transmitter โดยวิธีสอบราคา
details
2018-03-20 15:11:21.02018-03-26
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
prasong.u@egat.co.th
ประกาศผลการประกวดราคา งานซื้อและติดตั้งอุปกรณ์อัดอากาศ OXIDATION AIR BLOWER สำหรับ FGD UNIT 8-11 จำนวน 1 รายการ (2 SET) เลขที่ (หจบ-ฟ.)-ซ.1(1000207400)/2561
details
2018-03-20 15:03:39.02018-03-23
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
prasong.u@egat.co.th
ประกาศผลการประกวดราคา งานจ้างทำ IMPELLER และ WEAR PLATE จำนวน 2 รายการ เลขที่ (หจบ-ฟ.)-จ.1(1000207152)/2560
details
2018-03-20 14:59:58.02018-03-23
แผนกจัดหางานเชื้อเพลิง กองจัดหาสายงานพัฒนา เชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
gunniga.h@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะ-จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้าง LNG Receiving Terminal ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
details
2018-03-19 11:43:50.02018-03-26
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
prasong.u@egat.co.th
ประกาศผลการประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้ง RUBBER LINER และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สำหรับ LIMESTONE BALL MILL UNIT 8-11 จำนวน 1 รายการ (3 SETS) เลขที่ (หจบ-ฟ.)-ซ.5(1000207252)/2560
details
2018-03-16 08:56:20.02018-03-21
แผนกจัดหาและพัสดุ เขื่อนอุบลรัตน์
ploy.won@egat.co.th
ประกาศผู้ชนะงานซื้อพรมแผ่นเพื่อซ่อมแซมปูพื้นห้องทำงาน เขื่อนอุบลรัตน์
details
2018-03-14 09:16:23.02018-03-16
แผนกจัดหาและพัสดุ เขื่อนอุบลรัตน์
ploy.won@egat.co.th
งานเช่ารถยนต์ 12 คัน โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะเวลา 3 เดือน แบบวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (จ)
details
2018-03-14 09:13:50.02018-03-16