logo

งานซื้อ


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ แผนกพัสดุและจัดหา (จังหวัดพิษณุโลก)
adisak.kae@egat.co.th
-ประกวดราคาซื้อ1. OIL PUMP (Single Phase) จำนวน 1ชุด 2.Turn Ratio Test Set จำนวน 1 ชุด
details
2018-01-12 14:17:28.02018-01-26
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้ง CONTROL TURBINE PROTECTION UNIT 12-13 จำนวน 1 งาน เลขที่ (หจบ-ฟ.)-ซ.2(1000207574)/2561
details
2018-01-11 09:11:40.02018-01-31
แผนกจัดหา โรงไฟฟ้าบางปะกง
pitchapa.c@egat.co.th
ปรับปรุง Turbine Supervisory Instrumentation BPK-T3, 4
details
2018-01-09 15:55:41.02018-01-30
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา งานซื้อและติดตั้งอุปกรณ์อัดอากาศ OXIDATION AIR BLOWER สำหรับ FGD UNIT 8-11 จำนวน 1 รายการ (2 SET) เลขที่ (หจบ-ฟ.)-ซ.1(1000207400)/2561
details
2018-01-03 08:50:44.02018-01-24
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าวังน้อย
chollada.k@egat.co.th
-ซื้อ ท่อ และ อุปกรณ์ประกอบ จำนวน 45 รายการ
details
2017-12-21 15:32:50.02018-01-21
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้ง RUBBER LINER และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ สำหรับ LIMESTONE BALL MILL UNIT 8-11 จำนวน 1 รายการ (3 SETS) เลขที่ (หจบ-ฟ.)-ซ.5(1000207252)/2560
details
2017-12-18 10:21:59.02018-01-15
แผนกจัดหางานทั่วไปและงานผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจท-ฟ.)
anan.w@egat.co.th
ซื้อสารเคมี Adipic Acid (HOOC(CH2)4COOH) จำนวน 500,000 กิโลกรัม
details
2017-12-12 13:18:34.02017-12-29
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งMOTOR CONTROL CENTER ของระบบสายพานลำเลียงเถ้าถ่านหินและยิปซั่ม จำนวน 1 งาน เลขที่ (หจบ-ฟ.)-ซ.4(1000207091)/2560
details
2017-11-28 08:46:41.02017-12-20
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (หจบ-ฟ.)
porntep.ko@egat.co.th
ประกาศประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้ง 6.6 kV Distribution Board ที่อาคารสูบน้ำเขื่อนแม่ขาม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 1 งาน เลขที่ (หจบ-ฟ.)- ซ.3(1000207095)/2560
details
2017-11-28 08:29:42.02017-12-20
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-ประกวดราคาซื้อGas H2,N2,CO2,O2 และ LN2 เพื่อใช้งานที่ RGC-T และ RGC-C ระยะเวลา 2 ปี (ม.ค.61 ถึง ธ.ค.62)เลขที่ กฟผ.(อค-บร.)-จ.2/2560(เลขที่โครงการ : 60116000198)
details
2017-11-17 16:02:23.02017-12-07