logo

งานเช่า


---ค้นหาข้อมูล---
หน่วยงานเรื่องวันที่เริ่มประกาศวันที่สิ้นสุดประกาศ
-โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-เช่ารถเครน ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน ระยะเวลารวม 15 วัน
details
2017-12-01 16:09:32.02017-12-12
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-จ้างเหมาเช่าห้องน้ำสนาม จำนวน 15 ห้อง
details
2017-10-24 13:59:57.02017-11-07
--โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (อค-บร.)
ratana.b@egat.co.th
-จ้างเหมาเช่าห้องน้ำสนาม จำนวน 15 ห้อง
details
2017-10-24 08:39:08.02017-11-02
โรงไฟฟ้าวังน้อย
rossalin.j@egat.co.th
เช่าอุปกรณ์ GPS Tracking พร้อมระบบบันทึก ฯลฯ
details
2017-06-09 13:24:12.02017-06-15
งานบริการยานพาหนะ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
akanit.s@egat.co.th
สอบราคาเช่า GPS Tracking พร้อมระบบบันทึกติดตามข้อมูลการใช้งานของรถยนต์ กฟผ. กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง
details
2017-05-23 15:07:08.02017-06-06
โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน (อค-สช.)
kittipong.sri@egat.co.th
ประกาศสอบราคาเลขที่ 1000194538 เช่าอุปกรณ์ GPS TRACKING พร้อมระบบบันทึก-ติดตามข้อมูลการใช้งานของรถยนต์ กฟผ. จำนวน 65 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 1 ปี ของฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง
details
2017-03-17 12:03:15.02017-03-28
-โครงการเตรียมงานพัฒนาโรงไฟฟ้าเทพา
busrin.v@egat.co.th
-เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 2 เครื่อง
details
2017-03-13 12:44:21.02017-03-13
แผนกจัดหางานระบบส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิง และระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
namon.s@egat.co.th
งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร หลังคาสูง ติด GPS พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน (เลขที่ e-Auction กฟผ. (ส) - จ.2/2560)
details
2017-03-01 13:51:26.02017-03-06
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขือนรัชชประภา
pussadee.t@egat.co.th
เช่า GPS Tracking พร้อมระบบบันทึกและติดตามข้อมูลการใช้รถยนต์ บริเวณเขื่อนรัชชประภา ระยะเวลาเช่า 22 เดือน เริ่ม 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561
details
2017-02-06 08:45:08.02017-02-10
-โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่2
busrin.v@egat.co.th
-เช่ารถยนต์บรรทุกแบบปิคอัพ2ตอน4ประตูเครื่องยนต์ดีเซล ติดGPS จำนวน3 คัน ระยะเวลาเช่า16เดือน
details
2017-01-31 15:18:07.02017-02-03