logo
ลำดับ14369
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกพัสดุและจัดหา กองบริหาร ฝ่ายปฎิบัติการภาคใต้
เรื่อง ประกาศสอบราคาขาย อุปกรณ์ปลดออกจากระบบ จำนวน 1 กอง
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา ตามเอกสารแนบ
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน ตามเอกสารแนบ
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-07-21
ผู้รับผิดชอบข้อมูล ปรีชา นิสกุล
email preecha.nis@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-07-17 12:30:44.0
ชื่อไฟล์ C:Users458341Desktopประกาศ เลขที่ กฟผ.หพต-ส.หญ.1-60.pdf