logo
ลำดับ14577
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน -แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง -ประกาศขายพัสดุโดยวิธีประกวดราคา เลขที่ หพดต-ฟ.ที่ 05/2560 ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รายการ
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-16
ผู้รับผิดชอบข้อมูล วันเฉลิม ธวัชเมธี
email wanchaloem.t@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-03 09:40:16.0
ชื่อไฟล์ D:งานรับผิดชอบ (วันเฉลิม)1.งานจำหน่ายงานจำหน่าย ปี25605-2560 รถจักรยานยนต์เอกสารไฟล์สแกน052560.pdf