logo
ลำดับ14578
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าพระนครใต้
เรื่อง ประกาศขายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธีสอบราคา เลขที่ หพดต-ฟ. ที่ 06/2560 จำนวน 4 รายการ 1. ตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด (ขายเหมากอง) จำนวน 1 รายการ 2. เศษเหล็ก (ขายเหมากองตามน้ำหนักที่ชั่งได้จริง) นน. ประมาณ 5,000 กก. 3. ปั๊มลม จำนวน 1 รายการ 4. อลูมิเนียม น้ำหนักประมาณ 100 กก.
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ -
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา -
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม -
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2017-08-11
ผู้รับผิดชอบข้อมูล อโนทัย ป้องกันยิง
email anothai.po@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2017-08-03 10:19:37.0
ชื่อไฟล์ C:UsersEGATDesktopงานจำหน่ายงานจำหน่าย ปี 2560ครั้งที่ 6 จำหน่ายวัสดุรื้อถอนที่เหลือ (สอบราคา)ประกาศ 06-2560.pdf