logo
ลำดับ19262
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าน้ำพอง
เรื่อง จัดซื้อ Position Transmitter For Exhaust Damper จำนวน 2 EA
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา -
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน นับจากลงนามผูกพันกับ กฟผ.
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน -
วงเงินในการจัดหา 110,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าน้ำพอง
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2018-05-15
ผู้รับผิดชอบข้อมูล อัธยา ชัยศิริ
email attaya.c@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2018-04-30 16:18:00.0
ชื่อไฟล์ C:UsersnpstoreDocumentsประกาศราคากลาง งานซื้อ Position Transmitter.pdf