logo
ลำดับ19449
ชื่อหน่วยงาน/ชื่องาน โรงไฟฟ้าน้ำพอง กฟผ.
เรื่อง จัดซื้อ Motor Lube Oil Cooler Fan
ความเป็นมา ตามเอกสารแนบ
วัตถุประสงค์ ตามเอกสารแนบ
คุณสมบัติผู้เสนอราคา ตามเอกสารแนบ
แบบรูปรายการหรือคุณลักณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบ
ระยะเวลาดำเนินการ เปิดซอง 25 พ.ค.2561 เวลา 10.00 น.
ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 100 วัน
วงเงินในการจัดหา 214,000
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวภัทรียา บูรณะกิจ แผนกจัดหาและพัสดุ โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 262 ม.1 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000244843 สาขาที่ 00028 โทร/แฟกซ์ 043-209056 *มีเอกสารแนบ ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 208,500 บ.
วันที่สิ้นสุดประกาศ 2018-05-25
ผู้รับผิดชอบข้อมูล อัธยา ชัยศิริ
email attaya.c@egat.co.th
วันที่ประกาศ 2018-05-15 09:54:10.0
ชื่อไฟล์ ราคากลาง.pdf