เมนูหลัก
หน้าหลัก
ตกลงราคา/สอบราคา (การจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินการละเมิดหลักธรรมาภิบาล
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศ TOR
งานซื้อ (e-Auction)
งานจ้างเหมาก่อสร้าง (e-Auction)
งานเช่า (e-Auction)
งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)
ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
งานซื้อ
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
งานเช่า
งานจ้างทำของและบริการ
ประกาศราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา
ซื้อวิธีพิเศษ
จ้างวิธีพิเศษ
ซื้อวิธีกรณีพิเศษ
จ้างวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน

แสดงทั้งหมด »  ร่างประกาศ TOR

เอกสาร

จัดเรียงตาม : ชื่อ | วันที่ | ความนิยม [ เรียงลำดับลง ]
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดประกาศ
แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะnew!
purchase_mine@egat.co.th

หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformer) ชนิด Vibration-proof Type ขนาด 2,000 kVA. จำนวน 2 เครื่อง

08.04.2014 17.04.2014
กองจัดหาสายงานผลิตไฟฟ้าและพัฒนาธุรกิจ
panadda.sa@egat.co.th
จ้างเหมางานระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน [Dam Safety Remote Monitoring System (DS-RMS)] งานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เดินสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และก่อสร้าง Housing เลขที่ e-Auction กฟผ. (กจฟธ-ห.)-จ.7/2557 08.04.2014 11.04.2014
แผนกจัดหาและพัสดุ กองบริหาร โรงไฟฟ้าจะนะ
kritawat.p@egat.co.th

ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 3 คัน 3 รายการ ประกอบด้วย

เลขที่โครงการ  57045025148

รายการที่ 1รถยนต์บรรทุกปิกอัพ Double Cap 4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ 2 เพลา พร้อมไฟไซเรนติดหลังคาและกว้านไฟฟ้า,

รายการที่ 2 รถยนต์บรรทุกปิกอัพ Double Cap 4 ประตู มีหลังคา ไฟเบอร์,

รายการที่ 3 รถตู้นั่ง 3 ตอน จำนวนไม่เกิน 10 ที่นั่ง 

ตามรายละเอียดแนบ

03.04.2014 11.04.2014
แผนกจัดหางานพัฒนา กองจัดหาสายงานพัฒนาเชื้อเพลิงและระบบส่ง ฝ่ายพัสดุและจัดหาในประเทศ
pro-ge@egat.co.th
ร่าง TOR จ้างเหมาฯ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานนครสวรรค์ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย รายการที่ 1 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมงานสถาปัตยกรรมภายใน รายการที่ 2 งานภูมิสถาปัตยกรรม, ถนน, ระบบระบายน้ำและระบบไฟฟ้า รายการที่ 3 งานระบบไฟฟ้าจำหน่าย และระบบ Local Area Network บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 08.04.2014 11.04.2014
แผนกจัดหา เขื่อนสิริกิติ์
PATTANAN.P@EGAT.CO.TH

งานเช่ารถเขื่อนสิริกิติ์

11.04.2014 11.04.2014
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค ที่ สฟ.ชุมพร 05.04.2014 10.04.2014
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค ที่ สฟ.หลังสวน 05.04.2014 10.04.2014
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อค ที่ สฟ.พัทลุง 05.04.2014 10.04.2014
แผนกพัสดุและจัดหา ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้
preecha.nis@egat.co.th
ร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ บสส.นครศรีธรรมราช 05.04.2014 10.04.2014
โรงไฟฟ้าบางปะกง
pro1163@egat.co.th

จ้างเหมาเปลี่ยนแนวท่อน้ำมัน Light Oil ขนาด 12 นิ้ว ความยาวประมาณ 1,163 เมตร ภายในโรงไฟฟ้าบางปะกง

04.04.2014 10.04.2014

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จัดหาส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค. bidding.egat.co.th
PHP Page was generated in 0.062600 seconds.
Server load averages: 0.15, 0.07, 0.01