เมนูหลัก
หน้าหลัก
ตกลงราคา/สอบราคา (การจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินการละเมิดหลักธรรมาภิบาล
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศ TOR
งานซื้อ (e-Auction)
งานจ้างเหมาก่อสร้าง (e-Auction)
งานเช่า (e-Auction)
งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)
ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
งานซื้อ
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
งานเช่า
งานจ้างทำของและบริการ
ประกาศราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา
ซื้อวิธีพิเศษ
จ้างวิธีพิเศษ
ซื้อวิธีกรณีพิเศษ
จ้างวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน

แสดงทั้งหมด »  งานเช่า (e-Auction)

เอกสาร

จัดเรียงตาม : ชื่อ | วันที่ | ความนิยม | [ เรียงลำดับลง ]
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดประกาศ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยhot!
proreg2@egat.co.th
เช่ารถยนต์ 4 รายการ จำนวน 10 คัน ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 16.03.2009 24.03.2009
กองจัดหาสายงานกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาhot!
pro-ca@egat.co.th

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานเช่ารถยนต์ตู้พร้อม พขร. จำนวน 10 คัน  เลขที่ e-Auction กฟผ.(จก.)-จ.16/2552

11.09.2009 16.09.2009
กองจัดหาสายงานกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาhot!
pro-ca@egat.co.th

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)-จ.5/2552  งานเช่ารถยนต์และรถยนต์พร้อม พขร.  จำนวน 4 รายการ  รวม 36 คัน (แก้ไขกำหนดการดำเนินการ)

20.04.2009 21.04.2009
กองจัดหาสายงานกลางhot!
-
งานเช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ รวม 5 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 20.10.2009 22.10.2009
กองพัสดุและจัดหาสายงานระบบส่งและควบคุมระบบ (กพจ-ส.)hot!
chaiwat.wo@egat.co.th

กฟผ.e-Auction(ส)-จ.1/2551

งานเช่ารถยนต์ 4 รายการ จำนวน 27 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี

18.04.2008 25.04.2008
กองจัดหาสายงานกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาhot!
pro-ca@egat.co.th

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งานเช่ารถยนต์และเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ  จำนวน 4 รายการ  รวม 36 คัน  เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)-จ.5/2552

09.04.2009 17.04.2009
กองจัดหาสายงานกลางhot!
-
งานเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 รายการ รวม 45 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 27.10.2009 29.10.2009
กองพัสดุและจัดหาสายงานระบบส่งและควบคุมระบบ (อหส.)hot!
Chiwat.wo@egat.co.th

งานเช่ารถตู้โดยสาร 10 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี จำนวน 2 รายการ

1.  รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 5 คัน

2.  รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  จำนวน 5 คัน

03.10.2007 10.10.2007
กองจัดหาสายงานกลาง ฝ่ายพัสดุและจัดหาhot!
pro-ca@egat.co.th

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ e-Auction กฟผ. (จก.)-จ.12/2553  งานเช่ารถยนต์นั่ง 2 ตอน แบบแวนตรวจการณ์  ขับเคลื่อน 4 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  ขนาดปริมาตรความจุไม่ต่ำกว่า 2,750 ซีซี.  พร้อมพนักงานขับรถ  จำนวน 2 คัน  ระยะเวลาเช่า 2 ปี

24.05.2010 27.05.2010
โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล (อค-นร.)hot!
Vatcharee.s@egat.co.th

เรื่อง การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กฟผ. e-Auction (อค-นร.)-.6/2550การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานเช่ารถยนต์ จำนวน 18 คันโดยเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ระยะเวลาเช่า 3 ปี  ดังนี้:- 1. รถยนต์นั่ง (เก๋ง) 4 ประตู (เฉพาะรถ) ติดตั้งอุปกรณ์ NGV   จำนวน   3   คัน   2. รถยนต์บรรทุก (ปิคอัพ)  2 ตอน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (เฉพาะรถ)              จำนวน   9   คัน    3. รถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ(เฉพาะรถ) จำนวน   5   คัน     4. รถยนต์ตู้โดยสาร 11 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ  จำนวน   1   คัน  รวมจำนวน 18   คัน

29.10.2007 09.11.2007

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จัดหาส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค. bidding.egat.co.th
PHP Page was generated in 0.061517 seconds.
Server load averages: 0.14, 0.08, 0.08