เมนูหลัก
หน้าหลัก
ตกลงราคา/สอบราคา (การจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินการละเมิดหลักธรรมาภิบาล
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศ TOR
งานซื้อ (e-Auction)
งานจ้างเหมาก่อสร้าง (e-Auction)
งานเช่า (e-Auction)
งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)
ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
งานซื้อ
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
งานเช่า
งานจ้างทำของและบริการ
ประกาศราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา
ซื้อวิธีพิเศษ
จ้างวิธีพิเศษ
ซื้อวิธีกรณีพิเศษ
จ้างวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน

แสดงทั้งหมด »  ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว

เอกสาร

หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดประกาศ
4_1ประกาศ ประกวดราคา_หพอที่ ข 1_2554hot!
vasawat.sak@egat.co.th

ขาย  อุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งาน จำนวน  7  รายการ ตามรายละเอียดแนบ

04.04.2011 04.04.2011
4_1ประกาศ ประกวดราคา_หพอที่ ข 6_2554hot!
vasawat.sak@egat.co.th

ประกวดราคา  เลขที่ กฟผ. หพอ-ส. ที่ ข.6/2554

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะขาย  สายConductor ที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งาน ตามรายละเอียดแนบ

 

01.11.2011 10.11.2011
4_1ประกาศ ประกวดราคา_หพอที่ ข 6_2555 webhot!
vasawat.sak@egat.co.th
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะขาย  อุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งาน จำนวน  4  รายการ รายละเอียดตามfile แนบ 07.11.2012 01.01.1970
4_1ประกาศ ประกวดราคา_หพอที่ ข 6_2555 websitehot!
vasawat.sak@egat.co.th
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะขาย  อุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งาน จำนวน  4  รายการ  รายละเอียดตามfile แนบ 07.11.2012 20.11.2012
4_1ประกาศประกวดราคา inactive over 5-10 year หพอ-ส ที่ 1_2556 onwebhot!
vasawat.sak@egat.co.th

 ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    (กฟผ.)     มีความประสงค์จะขายพัสดุสำรองคลัง Bushing จำนวน 1 กอง ที่ สฟ.นครราชสีมา2  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเอง โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดในการส่งมอบ

รายละเอียดตามfile แนบ

15.02.2013 27.02.2013
4_1ประกาศประกวดราคา เสาวิทยุ หพอ-ส ที่ 2_2555_on webhot!
vasawat.sak@egat.co.th

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มีความประสงค์จะขายเสาคอนกรีต และสาย conductor ตามรายละเอียดแนบ  

30.05.2012 11.06.2012
4_1ประกาศประกวดราคา เสาวิทยุ หพอ-ส ที่ 3_2555 on web egathot!
vasawat.sak@egat.co.th

ประกวดราคา  เลขที่  กฟผ. หพอ-ส. ที่ ข. 3/2555

  ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    (กฟผ.)     มีความประสงค์จะขายเสาวิทยุ จำนวน 2 ต้นน้ำหนักรวมประมาณ   9,864   กิโลกรัม  ความสูงประมาณ 100-120 เมตร ตั้งอยู่ที่ สฟ.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร และ  สฟ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนด้วยตนเอง โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบ

30.07.2012 30.07.2012
4_1ประกาศประกวดราคาขายน้ำมันหม้อแปลงเก่า หพอที่ 4_2555 On WEBhot!
vasawat.sak@egat.co.th

ประกวดราคา  เลขที่  กฟผ. หพอ-ส. ที่ ข.4/2555

 

                       ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    (กฟผ.)     มีความประสงค์จะขายน้ำมันหม้อแปลงเก่าที่ใช้งานแล้ว พร้อมถัง จำนวน 690 ถัง ตามรายละเอียดแนบ

06.08.2012 16.08.2012
4_1ประกาศประกวดราคาขายรถยนต์ หพอ-ส ที่ 3_2556_webhot!
vasawat.sak@egat.co.th

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกวดราคา  เลขที่  กฟผ. หพอ-ส. ที่ ข.3/2556

 

                       ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    (กฟผ.)     มีความประสงค์จะขายรถยนต์เก่าที่ใช้งานแล้ว ตามสภาพ จำนวน 10 คัน ตามรายละเอียดที่แนบ

27.05.2013 07.06.2013
4_1ประกาศประกวดราคาขายหม้อแปลง หพอที่ 5_52hot!
vasawat.sak@egat.co.th

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกวดราคา  เลขที่  กฟผ. หพอ-ส. ที่ ข.5/2552

 

                       ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    (กฟผ.)     มีความประสงค์จะขายหม้อแปลงเก่าที่ใช้งานแล้ว จำนวน 3 ตัว และอุปกรณ์ปลดออกจากระบบ จำนวน  164 รายการ ตามรายการดังนี้.

                       1.หม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ DAIHEN S/N 3A429001ขนาด 6 MVA.แรงดัน 69/22 KV. จำนวน 1 ตัว จัดเก็บที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงน้ำพุง (เขื่อนน้ำพุง)  อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

                       2.หม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ SIEMENS S/N TM200765  ขนาด 5 MVA แรงดัน115/22KV. จำนวน 1 ตัว จัดเก็บที่เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น                     

                       3.หม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ MARELLE ขนาด 22KV. 400v. 315KVA. จำนวน 1 ตัว จัดเก็บที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา 2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                        4.อุปกรณ์ปลดออกจากระบบประเภท อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง  จำนวน 164 รายการ จัดเก็บที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น3,สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี1,สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองคายสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร1,2 และสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี1 รวมน้ำหนักประมาณ 60,000 กิโลกรัม(รวมโลหะและน้ำมัน)

                       

             คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.    ต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงาน  ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้เวียนชื่อไว้  หรือ  กฟผ.  ห้ามติดต่อ  หรือ  ห้ามเข้าเสนอราคา  หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือ  บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามคำสั่ง  กฟผ.

2.    ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น  ณ.  วันประกาศประกวดราคาครั้งนี้เป็นต้นไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.    ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือ  คุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                      เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประกวดราคา

1.    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ  ทะเบียนคนต่างด้าวพร้อมสำเนาของผู้นั้น  สำเนาหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน  สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

2.    กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  ต้องเสนอสำเนาเอกสารหลักฐานของราชการที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยประเภทใดบ้าง  และหลักฐานอื่น ๆ ที่ กฟผ.  เชื่อถือ ที่สามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาได้

                      การสอบถามรายละเอียด

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ   4,000  บาท  ได้ที่แผนกพัสดุและจัดหา  สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1  ถนนมิตรภาพ  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน   2552 ถึงวันที่ 5ตุลาคม  2552   ระหว่างเวลา  08.00 น. ถึง  14.30 น.   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 043-224682  ในวันและเวลาทำการ  (08.00 น. ถึง 16.00 น.) หรือwww.egat.co.th   ผู้สนใจสามารถขอดูรูปถ่ายได้ที่ แผนกพัสดุและจัดหา สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1   ถนนมิตรภาพ   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่นและดูหม้อแปลงได้ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่จัดเก็บหม้อแปลง

             

 

 

การยื่นซองประกวดราคา

        กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  9 ตุลาคมม 2552  ระหว่างเวลา  9.30 น.  ถึงเวลา  10.00 น. ณ. ห้องประชุม คลังพัสดุ   สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นและกำหนดการเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.10 น.เป็นต้นไป

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศ    วันที่  7 กันยายน  2552

 

 

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกวดราคา  เลขที่  กฟผ. หพอ-ส. ที่ ข.5/2552

 

                       ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    (กฟผ.)     มีความประสงค์จะขายหม้อแปลงเก่าที่ใช้งานแล้ว จำนวน 3 ตัว และอุปกรณ์ปลดออกจากระบบ จำนวน  164 รายการ ตามรายการดังนี้.

                       1.หม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ DAIHEN S/N 3A429001ขนาด 6 MVA.แรงดัน 69/22 KV. จำนวน 1 ตัว จัดเก็บที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงน้ำพุง (เขื่อนน้ำพุง)  อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

                       2.หม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ SIEMENS S/N TM200765  ขนาด 5 MVA แรงดัน115/22KV. จำนวน 1 ตัว จัดเก็บที่เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น                     

                       3.หม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ MARELLE ขนาด 22KV. 400v. 315KVA. จำนวน 1 ตัว จัดเก็บที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา 2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                        4.อุปกรณ์ปลดออกจากระบบประเภท อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง  จำนวน 164 รายการ จัดเก็บที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น3,สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี1,สถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองคายสถานีไฟฟ้าแรงสูงสกลนคร1,2 และสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุบลราชธานี1 รวมน้ำหนักประมาณ 60,000 กิโลกรัม(รวมโลหะและน้ำมัน)

                       

             คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1.    ต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงาน  ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้เวียนชื่อไว้  หรือ  กฟผ.  ห้ามติดต่อ  หรือ  ห้ามเข้าเสนอราคา  หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือ  บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามคำสั่ง  กฟผ.

2.    ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น  ณ.  วันประกาศประกวดราคาครั้งนี้เป็นต้นไป  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาครั้งนี้

3.    ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือ  คุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                      เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประกวดราคา

1.    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ  ทะเบียนคนต่างด้าวพร้อมสำเนาของผู้นั้น  สำเนาหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน   (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่เป็นหุ้นส่วน  สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

2.    กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  ต้องเสนอสำเนาเอกสารหลักฐานของราชการที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยประเภทใดบ้าง  และหลักฐานอื่น ๆ ที่ กฟผ.  เชื่อถือ ที่สามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาได้

                      การสอบถามรายละเอียด

        ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ   4,000  บาท  ได้ที่แผนกพัสดุและจัดหา  สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1  ถนนมิตรภาพ  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน   2552 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม  2552   ระหว่างเวลา  08.00 น. ถึง  14.30 น.   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 043-224682  ในวันและเวลาทำการ  (08.00 น. ถึง 16.00 น.) หรือwww.egat.co.th   ผู้สนใจสามารถขอดูรูปถ่ายได้ที่ แผนกพัสดุและจัดหา สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1   ถนนมิตรภาพ   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่นและดูหม้อแปลงได้ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงที่จัดเก็บหม้อแปลง

             

 

 

การยื่นซองประกวดราคา

        กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่  9 ตุลาคมม 2552  ระหว่างเวลา  9.30 น.  ถึงเวลา  10.00 น. ณ. ห้องประชุม คลังพัสดุ   สถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น1 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นและกำหนดการเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.10 น.เป็นต้นไป

 

 

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประกาศ    วันที่  7 กันยายน  2552

 

 

04.09.2009 05.10.2009
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 606

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จัดหาส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค. bidding.egat.co.th
PHP Page was generated in 0.109509 seconds.
Server load averages: 0.21, 0.17, 0.10