เมนูหลัก
หน้าหลัก
ตกลงราคา/สอบราคา (การจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประเมินการละเมิดหลักธรรมาภิบาล
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศ TOR
งานซื้อ (e-Auction)
งานจ้างเหมาก่อสร้าง (e-Auction)
งานเช่า (e-Auction)
งานจ้างทำของและบริการ (e-Auction)
ประกาศผลประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง
งานซื้อ
งานจ้างเหมาก่อสร้าง
งานเช่า
งานจ้างทำของและบริการ
ประกาศราคากลาง
จ้างที่ปรึกษา
ซื้อวิธีพิเศษ
จ้างวิธีพิเศษ
ซื้อวิธีกรณีพิเศษ
จ้างวิธีกรณีพิเศษ
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว
เฉพาะเจ้าหน้าที่
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน

แสดงทั้งหมด »  ประกาศงานขายพัสดุใช้งานแล้ว

เอกสาร

จัดเรียงตาม : ชื่อ | วันที่ | ความนิยม | [ เรียงลำดับลง ]
หน่วยงาน
เรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดประกาศ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประกาศขายรถ 8 รายการhot!
kornsak.s@egat.co.th
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ มีความประสงค์จำหน่ายยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 08.06.2011 16.06.2011
แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกงhot!
-

ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ หพดก-ฟ.7/56

แบตเตอรี่เก่า จำนวน 348 ลูก (ขายแบบเหมากอง)

03.05.2013 10.05.2013
แผนกพัสดุ โรงไฟฟ้าบางปะกงhot!
monruedee.h@egat.co.th

ประกวดราคาขายเลขที่ หพดก-ฟ. 6/2553 ขายเศษโลหะ/วัสดุทั่วไป และ Filter

16.08.2010 03.09.2010
แผนกพัสดุ กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.)hot!
-

ขายเศษเหล็กทั่วไป น้ำหนักประมาณจำนวน 100,000 กิโลกรัม ตามประกาศ เลขที่ กฟผ. มม.005/2555

07.06.2012 19.06.2012
4_1ประกาศ ประกวดราคา_หพอที่ ข 1_2554hot!
vasawat.sak@egat.co.th

ขาย  อุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งาน จำนวน  7  รายการ ตามรายละเอียดแนบ

04.04.2011 04.04.2011
กลุ่มงานพัสดุและจัดหา โรงไฟฟ้าแม่เมาะhot!
-
- 29.01.2007 16.02.2007
ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยhot!
manop.y@egat.co.th

ประกวดราคาขาย เลขที่  งพจก-..ที่…2/2550…

01.06.2007 04.06.2007
แผนกพัสดุโรงไฟฟ้าบางปะกงhot!
-

ประกาศประกวดราคาขาย เลขที่ หพดก-ฟ.08/2556

กระดาษใช้งานแล้ว จำนวน 6,000 กิโลกรัม

29.04.2013 27.05.2013
ฝ่ายพัสดุและจัดหาhot!
-
-ARGON,TECHNICAL GR:INDUSTRIAL 23.02.2009 01.01.1970
ศูนย์บริการงานก่อสร้างแม่เมาะhot!
manop.y@egat.co.th
ประกาศประกวดราคาขายที่ งพจก-ฟ.2/2555  เรื่อง ขายตู้คอนเทรนเนอร์,แผ่นหลังคา ROBERSON และ เหล็กชนิดต่าง ๆ จำนวน 1 รายการ 22.11.2012 06.12.2012

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จัดหาส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค. bidding.egat.co.th
PHP Page was generated in 0.062552 seconds.
Server load averages: 0.12, 0.11, 0.08